Hotline : (08) - 2213.2167 | (08) - 6674.2476

Qui định bảo mật

Nhằm đảm bảo sự an toàn của hệ thống dịch vụ trực tuyến Chonviec và thông tin cá nhân của quí khách(khách tham quan, ứng viên , nhà tuyển dụng,...). Chọn việc đưa ra những qui định bảo mật dưới đây:

1. Đối với các Ứng viên
Hệ thống tuyển dụng trực tuyến Chonviec cam kết chỉ sử dụng thông tin đăng ký vào hệ thống cho mục đích tuyển dụng, đồng thời cam kết giữ bảo mật đối với những thông tin mà bạn không muốn công khai.
Chúng tôi chủ cung cấp lại mật khẩu đăng nhập đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký vào hệ thống chậm nhất trong vòng 24 tiếng

2. Đối với Nhà tuyển dụng
Hệ thống tuyển dụng trực tuyến Chonviec cam kết chỉ sử dụng thông tin đăng ký vào hệ thống cho mục đích tuyển dụng, đồng thời cam kết giữ bảo mật đối với những thông tin mà bạn không muốn công khai.
Chúng tôi chủ cung cấp lại mật khẩu đăng nhập đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký vào hệ thống chậm nhất trong vòng 24 tiếng

3. Bản quyền website
Trang tuyển dụng trực tuyến Chonviec.com thuộc bản quyền của Công ty TNHH Công nghệ K & G.
Khi sử dụng lại các nội dung bao gồm: hình ảnh, bài viết, tư liệu,...thuộc quyền sở hữu của Chonviec cần ghi rõ "Tham khảo từ Chonviec"