Việc làm mới nhất Xem thêm
Cẩm nang

Viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh khác gì so với tiếng Việt

Thứ tư, 17/01/2018

Sau đây là hướng dẫn các bước để viết một bản sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh bằng tiếng Anh.

Chi tiết